londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

KURAANOO LA KISIKISIRI BUNDAA LU

FEG SIIMANKILIG JAMAA LE BE DENDIG NYIG BUNDAA LA MINNU BE YITANDIROO KELA KURAANOO LA KUWO LU LA

a konokofeŋo lu kontoo lu: 2

m` be soolrig i la miiro la le