Jamaa Kuraani Karago

kiitiikoyindilaa : Haroun Abubakar Manneh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

The Publisher:

Ka Amankuta

Jamaa Kuraani Karago Mig Ka Ke Sag Nig Sag Furee Lu Ye

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: