Jamaa Kuraani Karago

kiitiikoyindilaa : Haroun Abubakar Manneh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

الناشر:

Ka Amankuta

Jamaa Kuraani Karago Mig Ka Ke Sag Nig Sag Furee Lu Ye

m` be soolrig i la miiro la le