Ka I Kuu Mooroo Lu La Nasoo La

kiitiikoyindilaa : Haroun Abubakar Manneh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

The Publisher:

Ka Amankuta

Mooroo lu ka nasoo mig safe i`ka a dii moo lu la fo ka woo mig warag ka i kuu a la woo daata le bag?

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le