tawhiidoo la kummaa yaa andig fulagkafoo la jawuyaa

tawhiidoo la kummaa yaa andig fulagkafoo la jawuyaa

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

jeetego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu (tawuhiidoo ) Ala kilimbaayandoo la kummaayaa la anig fulankafoo la jawuyaa , anig ka janfa fulankafoo noonoo bee la , ka batoo kalisandi Ala dorog ye.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: