koyindiroo fafaa la mimmu Minihaj Firiqatu Annajiyat ti

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

kitaabu kafaa le mu mig ka diyaamu dankeneyaa sabaririgo la mig be dendig ñig musilimeyaa diinoo la

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: