Ka Kodoo Bondi Saateebee Kuraani Karago La

kiitiikoyindilaa : Haroun Abubakar Manneh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

الناشر:

Ka Amankuta

Moo la kiitiyo be dii le mig ka a la kodoo bondi ka a dundi saateebee kuraani karago to?

m` be soolrig i la miiro la le