londi mankutoo lu

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Haroun Abubakar Manneh seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  moo la kiitiyo be dii le mig ka mig ka moo lu joo mig ka a la koridaa kono warag ka a karag ka a baraajoo dii ala furee ye.

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ñiŋ mukawandoo le miŋkadiyaamu I ñantai la naafuloobondilañaamiŋkasembeKiilaa la hadiisoo la miŋkaafo (Adamadiŋosiŋote bola siraatikaŋfo i` se a ñiniŋkaakuunaani la)

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ñiŋ mukawandoo le miŋkadiyaamu I ñantai la naafuloobondilañaamiŋkasembeKiilaa la hadiisoo la miŋkaafo (Adamadiŋosiŋote bola siraatikaŋfo i` se a ñiniŋkaakuunaani la)

m` be soolrig i la miiro la le