londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

Muhammadu mu Ala la kiilaa le ti.

ñiŋ kayitoo ka konti ko a te le mu kayitoo lu waramaabaa ti miŋ ka londiroo ke misilimeyaa la Annabiyoonoo la Muhammadi - kiisoo niŋ neemoo be a ye - nig duniyaa kago lu la .

a konokofeŋo lu kontoo lu: 10