Ala la kiilaa

Ala la kiilaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ala la kiilaa fago nig a la siloo fitinoo temboo , nyig mu kumoo le ti mig ka naa keelaa deemaa la wati la daamig kiilaa nego nig a tuumoo siyaa ta jee kuu lu la minnu mantara loorig kuukoyi kag , bari sanaarilaa lu la kuma kensego lu le mu i` ka kiilaa jug nig wolu la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: