Kiilaa la fondinsireyaa – Kiisoo nig neemoo be a ye

Kiilaa la fondinsireyaa – Kiisoo nig neemoo be a ye

kawandilaa : Omar Bun Jeg

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Kiilaa la fondinsireyaa waatoo bee la soko sunkaroo kono.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG