londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

sunno londoo lu liŋ kisikisiridaa koteŋo lu

sunoo la loodulaa aniŋ ka kiilaa la sunnoo faasaa ,

a konokofeŋo lu kontoo lu: 2

m` be soolrig i la miiro la le