londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

Annabiyoomoo lu la taarikoo

Ñiŋ mu fudoo le ti mig ye kafuñoomaroo ke sitiraŋo lu la minnu ka diyaamu annabiyoomoo lu la kiisatoo lu la ŋ` fuda doo kerekere jee le kuntiyo Muhammadu ye - kiisa niŋ neema be a ye - kuntiyo Esa fanaa tankoo be a ye.

a konokofeŋo lu kontoo lu: 4

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  nyig mu kiisatoo le ti mig ka diyaamu annabiyoomoo lu la kuwoo lu la - kiisoo nig neemoo be i`ye - anig nafaalu minnu be wolu kono kawandi kuwo lu to nyig musilimeyaa jamaa moolu je , ka i fag nafaa a la diinoo nig duniyaa sambanyaa to.

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  annabiyoomoo lu ta kiisatoo nafaa lu minnu be a kono moo ye mig ka a lamoyi ala diinoo to anig ala duniyaa baluwo to

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Muhammad Jobe kawandilaa : Omar Faba Jitteh

  Aka diyaamu annabilayi Musa alamaa Ala neema la a ma la kiisatoo le la anig nafaalu minnu be woo kono anig korosiridaa lu nig walaadaa kummaa lu, ko anaata nyaamig kabo Ala la kitaaboo kono anig kiilaa la sunna sahayaarigo kono. kiisoo nig neemoo be a ye . nafaa siyaamaa be a kiisatoo kono.

 • Mandinko

  MP3

  seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  Nuh la taarikoo – kiisoo niŋ neemoo be a ye – aniŋ miŋ be akono korosiridaa lu to , aniŋ kawandoo la karoo la aniŋ daajikoo lu , kawandilaa lu ye aniŋ kawandimoo lu , aniŋ dankeneyaa karoo lu minnu be faariŋ akono , aniŋ munafaŋ baa lu minnu te kontinoo la.

m` be soolrig i la miiro la le