MOO LU YE KIILAA FUREMMA SALINDI NYAADII LE

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

MOO LU SALI TA KIILAA MA LE KILIG KILIG MOO MAG TAMBI MOO LU NYAA TO JEE

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le