kawandilaa : Abdullah Faatii

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

A ka koyindiroo ke Ahamadiyaa lu la kuwo kesoo le la, aniŋ a soto ta waati jimaa le la, anŋ a sotota mintoo le, aniŋ munemu i`la dankeneyaa ti, aniŋ musilime lonnaa lu loodulaa be i`la kuwo to ñaadii le.

m` be soolrig i la miiro la le