londi mankutoo lu

daajikoo jawoo

Ñiŋ kayitoo feŋ jamaa le denta a minnu ka diyaamu daajikoo jawoo lu la miŋ je ko: tooraloo. Landatamboo niŋ tiñaroo. Faniyaa buusoo. Kulloo waañaaroo. Ka bula boolu nooma kuwo beela . bulujaa niŋ ŋaniyajawulaa. Konnanteeyaa. Ñoo kisikisoo. Detendiroo . bayiroo . jooteyaa . ñoosaboo . jusufaroo . kutunkannayaa. Haasidi kutunkannayaa. konnanteeyaa. Nuutosiyaa koleŋo...

a konokofeŋo lu kontoo lu: 2

m` be soolrig i la miiro la le