toonyaa foo - 2

toonyaa foo - 2

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

toonyaa foo la kummaayaa ko a naata nyaamig a ka a maarii kafundi toonyaa moo lu le ma ko a naata hadiisoo to nyaamig

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG