Kilimbaayandiroo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaa mu Alakilimbaayandoo la a la fesamanteeyaa la keehakooti a la joŋolukaŋ

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: