Kilimbaayandiroo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaa mu Alakilimbaayandoo la a la fesamanteeyaa la keehakooti a la joŋolukaŋ

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le