Aisha la hadiisoo (moomiŋ ye kuukutadundiñiŋdiinookonomintejee a be muruula i kanne)

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be dendiŋAisha la hadiisookoyindoo la (moomiŋ ye kuukutadundiñiŋdiinookonomintejee a be muruula i kanne)

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: