SILANTOO SALOO

SILANTOO SALOO

kawandilaa :

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

FIKIYAA KIITIYO LU MINNU BE DENDIG SILANTOO SALOO LA ANIG A KEENYAA LU MINNU NAATA KIILAA LA SUNNOO TO.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG
m` be soolrig i la miiro la le