Kalisandriroo Ala ye

Kalisandriroo Ala ye

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

musilimoo nyanta ala baaroo bee kalisandila Alla le ye , baarawoo baara keta amag kalisa Ala ye nafaa te tarala woo la

m` be soolrig i la miiro la le