Kalisandiroo

Kalisandiroo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoole timiŋ be dendiŋsondomekatisandiroo la Ala ye kahadiisoolusamanaŋjee Anigka moo lumasilandifaŋyitadoo la anŋkabaarookemoolu la jeerookamma la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG
m` be soolrig i la miiro la le