Moo worowulaAla be woludibennaaladibeŋo la

Moo worowulaAla be woludibennaaladibeŋo la

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkakoyindirookehadiisoo la kiilaakaafomitoko “moo worowulaAla be woludibendi la aladobeŋo la”.

Download
m` be soolrig i la miiro la le