Ngin a babay e dayt a pakawingan?

Ngin a babay e dayt a pakawingan?

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su nia a video na pantag sa sabap na kabangulam na mga mama kanu mga babay, endu entayni dayt a pakawingan na mama a Muslim.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: