Ngin a babay e dayt a pakawingan?

Ang lektor :

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Su nia a video na pantag sa sabap na kabangulam na mga mama kanu mga babay, endu entayni dayt a pakawingan na mama a Muslim.

Mga kumento o puna