Ngini bamilian sa mama a bangaluma

Ang lektor :

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

su nia a video na pantag sa usto a kapamili sa mama a bedsangul bangaluma

Mga kumento o puna