Su kukuman nu Kabemawlid

Su kukuman nu Kabemawlid

Ang lektor :

الناشر:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Su kukuman na kabemawlid atawa kabed selebret sa mawlid a benggalbeken na ped kanu mga Muslim

Mga kumento o puna