Ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta [sumakanya ang kapayapaan]

Ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta [sumakanya ang kapayapaan]

Maikling buod

Isang video patungkol sa hatol ng islam sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng propeta Mohammad [sumakanya ang kapayapaan] na ginagawa ng ibang Muslim.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: