रजब महिनामा गरिने केही बदअतहरू

विशेषता

यस निबन्धमा कुरआन हदीसको प्रकाशमा ती बिदअतहरूको वर्णन गरिएको छ जसलार्इ रजबको महिनामा केही अनभिज्ञ मुसलमानहरू गर्दै अएका छन् ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ