मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम गैर मुस्लिम विद्वानहरूको दृष्टिमा

विशेषता

यस आडियोमा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको जीवनीको बारेमा र उहाँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको जीवनशैली र गुण एवं विशेषताहरूबारे गैर मुस्लिम विद्वान र धर्माचार्यहरूको उदगारहरूलार्इ प्रमाणको साथ प्रस्तुत गरिएको छ, साथै उहाँले ल्याएका धर्म इस्लाम नै सत्य धर्म हो यसको पुष्टि पनि प्रमाणसहीत गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्