विशेषता

यस किताबमा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले प्रस्तुत गरेका चमत्कारहरू मध्ये केहीलार्इ प्रस्तुत गरिएको छ जुनकि उहाँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको सत्यता र दूतत्वका ठूला र स्पष्ट प्रमाणहरू हन् ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ