संक्षिप्त इस्लाम दर्शनको चित्रण निर्देशिका

विशेषता

यो पुस्तक इस्लामको सामान्य ज्ञानलार्इ विशेषगरी गैर मुस्लिमहरू समक्ष प्रष्ट पार्छ, साथै इस्लामका वैज्ञानिक तथ्यहरूलार्इ पनि सर्वसाधारण समक्ष राख्ने प्रयास गरेको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

स्रोतहरू:

www.islam-guide.com इस्लाम निर्देशिका साइट

वैज्ञानिक वर्गीकरण: