इस्लाम विश्व व्यापी धर्म

विशेषता

यस लेखमा इस्लामको विशेषताहरू प्राकृतिक उदाहरणा द्वारा प्रमाणित गरिएको छ , जसबाट गैर मुस्लिमहरूलाई इस्लाम बुझनु सजिलो हुन्छ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ