इस्लाम विश्व व्यापी धर्म

विशेषता

यस लेखमा इस्लामको विशेषताहरू प्राकृतिक उदाहरणा द्वारा प्रमाणित गरिएको छ , जसबाट गैर मुस्लिमहरूलाई इस्लाम बुझनु सजिलो हुन्छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: