मृतकको तर्फबाट कुर्बानी

विशेषता

यस पुस्तकमा मृतकको तर्फबाट कुर्बानी गर्ने समस्याको बारेमा वस्तारले चर्चा गरिएको छ, र यसबारेमा वर्णन गरिने प्रमाणहरूको छानबिन र अनुसंधान पनि गरिएको छ र समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिएको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्