विशेषता

यस किताबमा ती समस्त अवैधानिक गतिविधि र क्रियाकलाप एवं बिदअतहरूको वर्णन कुरआन र हदीसको प्रकाशमा पाठक वर्ग सम्म पुगाउने प्रयास गरिएको छ जुन मुसलमानहरू अअफ्ना चाठपर्व र खुशीको अवसरमा अज्ञानताको कारण गर्दै अएका छन ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ