अनभिज्ञताको कारण गरिने केही त्रुटिहरूको वर्णन

विशेषता

यस किताबमा केही यस्ता बिदअत र त्रुटिहरूको वर्णन गरिएको छ जुन एशियामा र वशेषगरी भारत र नेपालमा अनभिज्ञताले गर्दा प्रचलित छन्, र प्रत्येक कुरालार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा चर्चा गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ