De ethiek van dialogeren en debatteren

Beschrijving

Dialogeren of debatteren is en dient mogelijk te zijn, maar de manier waarop speelt een grote rol, dus dient een dialoog of een debat in goede banen geleid worden. In dit artikel leest men hoe onze geleerden een vorm van ethiek aanleren zodanig dat een dialoog of een debat vlot kan verlopen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De ethiek van dialogeren en debatteren

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  آداب النقاش و الحوار

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Als je moeite hebt met het begrijpen van datgene wat er in een bijeenkomst gezegd wordt, bewaar dan jouw vragen totdat de spreker klaar is. Vraag dan aardig, beleefd, en met een gepaste voorstelling, om verdere uitleg. Verhef nooit jouw stem tijdens de vraag, of wees niet ongevoelig om de aandacht naar jou toe te trekken. Dit is in tegenstrijd met de juiste fatsoen omtrent het luisteren, en zorgt voor verachtelijkheid.

  Dit is echter niet de norm als de ontmoeting voor studie en onderwijs is. In een dergelijke geval is het stellen van vragen en een discussie beginnen aangeraden als het respectvol en tactvol gevoerd wordt, en alleen nadat de spreker klaar is. De Kalief al-Ma’mun zei: “Discussie verankert meer kennis dan slechts overeenstemming .”

  Al-Haytham ibn Adi, een bekende geleerde historicus, en een lid van het hof van de vier khalifa’s: Abu Ja’far al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi en al-Rachid zei: “Het is onbeleefd gedrag om iemand onder de voet te lopen terwijl hij spreekt en hen te onderbreken voordat zij hun gesprek beëindigen.” Als een persoon niet een punt begreep en hij een geleerde of een oudere vroeg om het uit te leggen, dan zou jij moeten luisteren naar hetgeen wat er gezegd wordt. Een herhaalde uitleg kan jou misschien extra inzichten geven naast datgene wat jij al weet. Uit geen enkel woord om jouw collega te kleineren, en laat jouw gezicht niet een dergelijke uitdrukking vertonen.

  Wanneer een oudere of een geleerde spreekt, luister dan aandachtig. Houd jezelf nooit bezig met een gesprek of discussie met andere mensen. Laat jouw gedachtes niet ergens anders afdwalen, en wees gefocust op datgene wat er gezegd wordt.

  Onderbreek nooit een spreker. Haast je nooit tot een antwoord als je niet erg overtuigd bent van jouw antwoord. Discussieer nooit over iets wat je niet weet. En discussieer nooit omwille van de discussie. Vertoon nooit arrogantie tegenover jouw tegenhangers, vooral als zij er een andere mening erop nahouden. Draai de argument niet om, om vervolgens de standpunten van jouw opponent te kleineren. Als hun onbegrip duidelijk wordt, berisp en scheld hen dan niet. Wees bescheiden en aardig. Een dichter zei eens:

  Wie kan mij een vriend bezorgen

  Die als ik kwets, kalm blijft

  Die aandachtig zou luisteren naar hetgeen wat ik wil zeggen

  Terwijl hij het beter weet dan ik

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Beoordelingen