De kunst van het luisteren

Beschrijving

Als iemand je aanspreekt, haast u dan niet om uw kennis te openbaren, of zijn uitlatingen in de weg te staan. Laat in plaats daarvan uw aandacht en concentratie zien.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De kunst van het luisteren

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  فن الاستماع

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Als een persoon u iets begint te vertellen, of dit nou publiekelijk is of in het privé, wat u al heel goed wist, zou u zich moeten voordoen alsof u het niet wist. Haast u niet om uw kennis te openbaren, of zijn uitlatingen in de weg te staan. Laat in plaats daarvan uw aandacht en concentratie zien. De gerespecteerde Tabi’ī Imam Atā ibn Abī Rabah zei: “Een jongeman zou mij iets vertellen dat ik al gehoord had voordat hij was geboren. Toch zou ik naar hem luisteren en doen alsof ik het nooit eerder had gehoord.”

  Khālid ibn Safwan al-Tamīmī, die vaak het hof bezocht van de twee Khalifa’s, `Umar ibn Abdul `Azīz en Hishām ibn `Abdul Mālik, zei: “Als een persoon jou iets vertelt dat jij al eerder hebt gehoord, of nieuws vertelt dat jij al eerder bent te weten gekomen, onderbreek hem dan niet om jouw kennis te vertonen aan degenen die aanwezig zijn. Dit is brutaal en ongemanierd.”

  De gerespecteerde Imam `Abdullāh ibn Wahab al-Qurayshī Al-Masrī, een metgezel van Imam Mālik, al-Layth ibn Sa`d en al-Thawrī, zei: “Soms als een persoon mij een verhaal vertelde dat ik al wist voordat zijn ouders waren gehuwd, zou ik er toch naar luisteren en doen alsof ik het nooit had gehoord.”

  Ibrāhīm ibn al-Junayd zei: “Een wijze man zei eens tegen zijn zoon: ‘Leer de kunst van het luisteren zoals je de kunst van het spreken leert.’”

  Goed luisteren betekent het onderhouden van oogcontact, de spreker toestaan om het gesprek af te maken, en jouw drang om zijn toespraak te onderbreken tegen te houden. Al-Hāfiz al-Khatīb al-Baghdādī zei in een gedicht: “Onderbreek nooit een gesprek, Ondanks dat je het binnenstebuiten kent.”

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Categorieën: