De tegenwoordige Koran is niet het orgineel maar dat van Othmaan (ra)

Beschrijving

Één van de meest voorkomende mythes rondom de Koran is, dat Othmaan (ra), de derde Khalief van de Islam de Koran heeft samengesteld van een grote hoeveelheid tegenstrijdige kopieën en deze authentiek heeft verklaard.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De tegenwoordige Koran is niet het orgineel maar dat van Othmaan (ra)

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  2013 - 1435

  القرآن المنزل أم قرآن عثمان؟

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.

  DE TEGENWOORDIGE KORAN IS NIET HET ORIGINEEL MAAR DAT VAN OTHMAAN (RA)

  Vraag:

  Er waren vele versies van de Koran die allemaal door Othmaan (ra) zijn verbrand, behalve één. Is het daarom niet waar dat de tegenwoordige Koran samengesteld is door Othmaan (ra) en niet de originele Openbaring van God is?

  Antwoord:

  Een van de meest voorkomende mythes rondom de Koran is, dat Othmaan (ra), de derde Khalief van de Islam de Koran heeft samengesteld van een grote hoeveelheid tegenstrijdige kopieën en deze authentiek heeft verklaard. De Koran, die door de Moslims over de gehele wereld: die het Woord van Allah wordt genoemd, is dezelfde Koran als die aan Mohammad (saws) werd geopenbaard. Het is geschreven en authentiek verklaard onder zijn supervisie. We zullen de oorsprong van de mythe, die zegt dat Othmaan (ra) de Koran heeft geauthenticeerd, onderzoeken.

  1. De Profeet Mohammad (saws) heeft zelf toezicht gehouden op de geschreven teksten en heeft ze zelf authentiek verklaard.

  Telkens wanneer de Profeet (saws) een openbaring ontving, onthield hij die eerst zelf. Daarna verklaarde hij de openbaring en gaf hij zijn metgezellen (ra) de instructie, zodat zij het ook zouden onthouden. De Profeet (saws) vroeg direct aan de schrijvers om de openbaring, die hij had ontvangen, op te schrijven en bevestigde het nadat hij het zelf nog maals had gecontroleerd. De Profeet (saws) was een Ummi, die niet kon lezen en schrijven. Daarom herhaalde hij de openbaring die hij had ontvangen aan zijn metgezellen. Zij schreven de openbaring op, en hij controleerde wat zij hadden geschreven, door ze te vragen om op te lezen wat ze geschreven hadden. Als er een fout was gemaakt, dan werd dat meteen door de Profeet (saws) opgemerkt en liet hij het corrigeren, daarna controleerde hij het nog maals op dezelfde manier. Op dezelfde manier controleerde hij ook de delen van de Koran die door de metgezellen uit het hoofd werden geleerd. Op deze manier werd de hele Koran opgeschreven onder het toezicht van de Profeet (saws).

  2. De Ordelijke schikking en de volgorde van de Koran zijn goddelijk genspireerd.

  De complete Koran werd deel voor deel geopenbaard over een periode van 22 jaar. De Koran is niet samengesteld door de Profeet (saws) in de chronologische volgorde van openbaring. De ordelijke schikking en volgorde van de Koran is ook Goddelijke genspireerd en werd aan de Profeet geinstrueerd door Allah (door middel van de aardsengel Jibriel -Gabril). Elke keer wanneer hij een openbaring bekend maakte aan zijn metgezellen, vermelde de Profeet er direct bij in welke surah (hoofdstuk) en na welke aya (vers) deze openbaring moest komen te staan.

  Elke maand Ramadan werden alle delen van de Koran die waren geopenbaard (inclusief de volgorde van de verzen), herzien en herbevestigd door de Profeet (saws) met de aardengel Jibriel. Tijdens de laatste Ramadan, vlak voor het overlijden van de Profeet (saws) werd de Koran twee maal herzien en herbevestigd door de Profeet (saws) en Jibriel.

  Het is daarom wel duidelijk dat de Koran door de Profeet (saws) zelf, gedurende zijn leven, is samengesteld en authentiek verklaard, zowel in de geschreven vorm als in het geheugen van diverse van zijn metgezellen.

  3. De Koran is gekopieerd op normaal materiaal.

  De complete Koran (samen met de correcte volgorde van de verzen) was aanwezig gedurende het leven van de Profeet (saws). Maar de verzen waren geschreven op verschillende stukken, delen leer, dunne platte stenen, bladeren, palmbladeren, etc. Na het overlijden van de Profeet (saws), gaf Abu Bakr (ra), de eerste Khalief van de Islam, de opdracht om de Koran vanaf de verschillende materialen te kopien naar een normaal materiaal en plaats, dat in de vorm van vellen papier was. Deze werden aan elkaar gebonden, zodat niets van de samenstelling kwijt kon raken.

  4. Othmaan (ra) maakte kopieën van de Koran van de originele manuscripten.

  Veel metgezellen van de Profeet (saws) hebben de Koran opgeschreven als ze het uit de mond van de Profeet (saws) hoorde komen. Maar wat zij schreven was nooit persoonlijk geverifieërd door de Profeet (saws), dus konden ze fouten bevattenen. Alle verzen die werden geopenbaard aan de Profeet (saws) hoeven niet door alle metgezellen persoonlijk te zijn gehoord. Het was dus goed mogelijk dat verschillende delen van de Koran door verschillende metgezellen waren gemist. Dit gaf aanleiding tot redetwisten onder de Moslims met betrekking tot verschillende delen van de Koran, gedurende de periode van de derde Khalief Othmaan (ra).

  Othmaan (ra) leende het originele manuscript van de Koran, die door de geliefde Profeet (saws) zelf was geauthoriceerd, van Hafsa (ra), de vrouw van de Profeet (saws). Othmaan (ra) gaf de opdracht aan vier metgezellen, die onder de schrijvers waren die de Koran schreven toen die door de Profeet (saws) zelf gedicteerd werd, geleid Zaid bin Thabit (ra), om het geschrift in meerdere perfecte kopien te herschrijven. Deze werden door Othmaan (ra) naar de voornaamste islamitische steden gestuurd.

  Er waren andere persoonlijke collecties van de delen van de Koran die mensen bij zich hadden. Deze zouden incompleet kunnen zijn en / of konden fouten bevatten. Othmaan (ra) gaf alleen het bevel aan de mensen om de delen te vernietigen die niet in overeenstemming waren met het originele manuscript van de Koran, om de originele tekst van de Koran te behouden. Twee van zulke kopieën, die gekopieërd zijn van de originele, door de Profeet (saws) authentiek verklaarde Koran, zijn vandaag de dag nog aanwezig. Een is te zien in het museum in Tashkent en de andere ligt in het Topkapi Museum in Instanbul, Turkije.

  5. Diacritische tekens warden toegevoegd voor de niet-Arabieren.

  Het originele manuscript van de Koran bevat niet de tekens die de klinkers in het Arabische schrift aangeven. Deze vocalen (klinkers) heten in het Arabisch fatah, damma en kazrah. De Arabieren hadden deze tekens (en vocalen) niet nodig om de Koran correct uit te spreken, omdat het hun moedertaal was. Maar voor de van origine niet-arabische Moslims was het moeilijk om de Koran correct te reciteren zonder de hulp van deze (lees)tekens. Deze tekens werden in het Koranische schrift gentroduceerd, ten tijde van het vijfde Khalifaat, Malik-ar-Marwan (66-86 Hijri/685-705NC) en gedurende het gouveneursschap van Al-Hajaj in Irak.

  Sommige mensen zullen zeggen dat de tegenwoordige kopie van de Koran (inclusief de vocalen/klinkers en de diacritische tekens) niet hetzelfde is als de originele Koran die aanwezig was in de tijd van de Profeet (saws). Maar ze vergeten te realiseren dat het woord 'Koran' 'een recitatie' betekent. Daarom is het belangrijk om de recitatie van de Koran te behouden, of het schrift nu wel of nu leestekens (voor de vocalen) bevat. Als de uitspraak in het Arabisch hetzelfde is, dan blijft de betekenis natuurlijk ook hetzelfde.

  6. Allah heeft Zelf beloofd om de Koran te bewaken.

  Allah heeft beloofd in de Koran: "Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers." [Koran 15:9]

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Beoordelingen