De overwinnende groep zijn

Beschrijving

Een antwoord van Sheich `Abdoel-`Aziez bin Baz op de vraag, wie de overwinnende groep zijn en wat hun eigenschappen zijn.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 De overwinnende groep zijn

[nederlands - dutch -الهولندية ]

Sheich `Abdoel-`Aziez bin Baz

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: fataawa noer `ala darb, volume 1/15,

publicatie: www.ahloelhadieth.com

2014 - 1435

الفرقة الناجية

« باللغة الهولندية »

الشيخ عبد العزيز بن باز

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

المصدر: فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز /1 15

النشر: www.ahloelhadieth.com

2014 - 1435

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Vraag:

Er zijn vele groeperingen en sektes die claimen dat ze de overwinnende groep zijn. En het is onduidelijk geworden voor de mensen. Dus wat moeten we doen, in het bijzonder omdat er sektes zijn die zich toeschrijven aan de Isam zoals as-soefiyyah en as-selefiyyah en andere soortgelijke sektes. Dus hoe maken we onderscheid, moge Allah u zegenen.

Antwoord:

Het is vastgesteld dat de Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd: De joden hebben zich opgesplitst in eenenzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één, en dat zijn de volgers van Moesa (عليه السلام). En de christenen hebben zich opgesplitst in tweeënzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één, en dat zijn de volgers van `Iesaa (عليه السلام). En deze gemeenschap (de gemeenschap van Mohammed (صلى الله عليه و سلم)) zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één. Er werd gezegd: “O boodschapper van Allah, wie zal deze geredde groep zijn?” Hij zei: “de djamaa`ah (groep), en in een andere overlevering: “zij die op datgene zijn waar ik en mijn metgezellen op zijn.” Dit is de geredde groep. Degenen die samengekomen zijn op de waarheid waarmee de boodschapper (صلى الله عليه و سلم) mee is gekomen, hier standvastig op blijven, en zich bevinden op de methode van de boodschapper en de methode van de metgezellen.

En zij zijn Ahloes-soennah wal djamaa`ah[1], zij zijn de nobele ahloelhadieth[2], de selefeyien[3] degenen die de weg van de vrome voorgangers volgen, en zich begeven op hun methode in het handelen naar de Qor`aan en de soennah.

En iedere groep die hen tegengaat die wordt bedreigd met het Hellevuur. Dus het is aan jou o vrager, om te kijken naar de handelingen van al deze groepen die claimen uit te nodigen naar de waarheid. En als hun handelingen overeenkomen met de Islaamitische wetgeving dan valt dit binnen de geredde groep en anders niet. En de bedoeling is dat de maatstaf de geweldige Qor`aan en de gereinigde soennah is met betrekking tot iedere groep.

Dus degene wiens handelingen en uitspraken zich begeven op het Boek van Allah en de soennah van de boodschapper, dan valt het binnen de geredde groep. En hetgeen wat hier tegenstrijdig aan is zoals de djahmiyyah[4], moe`tazilah[5], raafidah[6], moerdji`ah[7] en de meerderheid van de soefies[8], degenen die innovaties hebben geïnnoveerd in de religie waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven, zij allen vallen onder de groepen die door de boodschapper bedreigt zijn met het Hellevuur, totdat zij berouw tonen van hetgeen de Islaamitische wetgeving tegengaat.

En iedere groepering die iets heeft wat tegenstrijdig is aan de gereinigde Islamitische wetgeving die moeten hiervan berouw tonen en terug keren naar het juiste en naar de waarheid waarmee de profeet (صلى الله عليه و سلم) is gekomen. En hiermee zal het zich redden van de bedreiging. Echter als zij zich blijft begeven op innovaties die geïnnoveerd zijn in de religie, en zich niet standvastig vasthouden aan de weg van de boodschapper (صلى الله عليه و سلم), dan valt (deze groep) onder de groeperingen die bedreigd zijn. En niet allen zijn ongelovig, echter worden ze bedreigd met het Hellevuur. En het kan zijn dat er vanonder hen (groeperingen) zijn die ongelovig zijn omdat ze iets verrichten wat ongeloof is. En het kan zijn dat er vanonder hen (groeperingen) zijn die niet ongelovig zijn, maar bedreigd worden met het Hellevuur, vanwege hun innovaties in de religie en het maken van wetten in de religie waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven.

Bron: Fataawa noer `ala darb, volume 1 (`aqiedah) blz. 14 vraag 3.

[1] Voetnoot vertaler: De mensen van de Soennah en de Groep; zij die zich vasthouden aan de weg van de Profeet en zijn Metgezellen.

[2] Voetnoot vertaler: voor een verduidelijking van deze term zie:http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&;task=view&id=202&Itemid=28

[3] Voetnoot vertaler: voor een verduidelijking van deze term zie:http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&;task=view&id=70&Itemid=37

[4] Voetnoot vertaler: Djahmiyyah: Een van de dwalende sekte die vernoemd is naar Djahm bin Safwaan die ter dood werd veroordeeld vanwege zijn ketterij. Zij bevestigen geen Namen noch de Eigenschappen van Allah. Verder hebben ze nog andere afdwalingen. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaych Saalih al-Fawzaan.

[5] Voetnoot vertaler: Moe`tazillah Een van de dwalende sekte die vernoemd is naar Waasil bin `Ataa nadat hij zich afzonderde van een bijeenkomst van Hassan al-Basrie. Zij geloven dat een grote zondaar zich tussen twee posities bevind. Tussen geloof en ongeloof. En in het hiernamaals zal hij voor eeuwig in het Hellevuur zijn. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaych Saalih al-Fawzaan.

[6] Voetnoot vertaler: Raafidah ofwel Shie`ah: Een van de dwalende sekte die overdreven in de familie van de Profeet. Verder verklaren zij bijna alle metgezellen tot ongelovigen. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaych Saalih al-Fawzaan.

[7] Voetnoot vertaler: Moerdji`ah: Een van de dwalende sekte die de daden scheiden van iemaan (geloof). De handelingen horen dan ook niet tot al-iemaan. Zij zeggen dat het geloof in het hart zit. Verder zien zij de grootste zondaar als een gelovige met volmaakte iemaan, ook al verricht hij zo veel zonden als hij wil. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaych Saalih al-Fawzaan.

[8] Voetnoot vertaler: Soefiyyah: Een dwalende sekte die zich vooral bezig houdt met het gedenken van Allah op een geïnnoveerde manier. Verder hebben ze erge afwijkingen in hun geloofsleer (aanbidden van graftombes, doden etc).