Sadarkaa ji’a muharrami fii Soomana Aashuuraa.

barreessaa : Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

common_publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti sadarkaa ji’a muharramiifii soomana aashuuraattu ibsama.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.