towbaa karaa kee kan jannataa

barreessaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

barruu tana keessatti seera towbaattu ibsame.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.