Naamusa nyaataa fii dhugaatii

ibsa gabaabaa.

Barruun kun akka gaaritti Naamusa Nyaataa fii dhugaatii addaan babaasee nama barsiisa.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.