Naamusa salamtaa

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

addeessa

  آداب السلام

  Naamusa salamtaa

  باللغة الأورومية(اثيوبيا)

  بقلم أبي رافع جمال محمد

  Qopheysan Abuu Raafii (shekhjamaal shekh Muhammad)

  ............................

  بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

  أما بعد

  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟أفشوا السلام بينكم"رواه مسلم

  Nabiin s.a.w. akkana jedhan"Jannata hinseentan hanga amantanitti,hinamanne hanga waljaalattanitti,mee waan yoo isa hojjattan waljaalattan isinii himuu? Salaamtaa heddummessaa jidduu tessanitti."muslimtu galmeesse.

  =تحية كل المسلمين

  1-Muslima hundarratti salaammatuu.

  سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم:أي الإسلام خير؟قال (تطعم الطعام,و تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)متفق عليه

  Kamii islaamaattu caala jechuun gaafatame nabiin s.a.w.nyaata nyaachista,salaamtaa qaraata nama beeytuufii kan hinbeynerratis"

  bukhaariifi muslim

  المبادرة بالتحية

  2-Salaamtaa daddafsiisuu.

  قال صلى الله عليه وسلم"...وخير هما الذي يبدأ بالسلام"متفق عليه.

  وقال صلى الله عليه وسلم"يسلم الصغير على الكبير,والمار على القائد,والقليل على الكثير"رواه البخاري.

  Nabiin s.a.w. caalaan isaan lameeniika salaamtaan jalqabe" bukhaariif muslim.

  Ammas nabiin akki jedhe''xiqqaan guddarratti haasalaammatuu,kandeemu kataa'urratti haasalaammatuu,waaxiqqoon heddurratti haasalaammatuu''bikhaaritu odesse.

  رد التحية

  3-Salaamtaa deebisuu

  إلقاء السلام سنة مستحبة.أما الرد عليه فواجب,فيجب رد التحية متى ألقيت عليك شفاهة أو كانت كتابة,وسواء رئينا من يلقيها أولم نره

  فعن عائشة رضي الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله علي وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام "فقالت وهي لم تره وعليه السلام ورحمة الله وبركاته .رواه البخاري

  Dura salaamtaa jechuunsunnaah jaalatamtuu,ammo deebisuun waajiba dirqama.salaamtaa ta sagaalee taatuu ta barruu taatuu yogguu siin jedhamte deebisuun dirqama,abbaa jedhe san gartuu arguu baattuu,

  Aayyoo aaishaan R.A. akki jette Nabiin s.a.w. akkana naan jedhe "yaa aaishaa jibriil kanaatu salaamtaa siin jedha" jennaan isiinis osomaa isa hin argin wa'aleyhissalaam warahmatuLlaahi wa barakaatuhuu''jette. Bukhaaritu odeesse.

  تكرار التحية

  4-Salaamtaa irra deddeebi'uu.

  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه"رواه أبو داود.

  Nabiin s.a.w. akkana jedhan"tokkoon keysan obboleessa isaatti yogguu dhaqe haa irratti salaammtuu,egasii yoo gidaarri,yookaa,dhagaan,yookaa mukni isin jidduu bahes irrumatti salaammadhu''abuudaawud odesse.

  المصافحة عند التحية

  5-Yeroo salaamtaa harka walfuudhuu.

  قال صلى الله عليه وسلم "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا"رواه أبو داود

  Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan''Kanuma tahee haa tahuu muslitoonnni lama walitti dhufanii harka walfuunaan osoo isaan addaan hin bane isaaniif araaramamu malee hin hafan."abuu daawud.

  Nabiin keenya

  تحية الصبيان

  6-Joollee daaimarratti salaammatuu.

  عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم"رواه مسلم

  Anas ibnu maalik R.A. Nabiin keenya akkijedhe Nabiin keenya joollerra dhufeeti irratti salaammate jedhe'' muslimtu odeesse.

  تحية المغادرة

  7-Salaamtaa deemsaaf kaiinsaa

  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم, فان بدا له أن يجلس فليجلس ,ثم إذا قام فليسلم, فليست الأولى أحق من الآخر"رواه الترمذي وأبو داود.

  Nabiin s.a.w.akkana jedhe''tokkoon keysan teessootti yoo dhufe haasalaammatuu,yoo taa'uu fedhe haataa'uu,eegasii yogguu ka'u haa salaammatuu,ta duraa ta boodaarra jabeyfamtuu miti''tirmizii fi abiidawud odesse.

  رد السلام الموجه من الكاتب والمزيع

  8-Salaamtaa barruufii midiyaarraa dhufte deebisuu.

  قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية, لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعدهم , والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة,,مجموع فتاوى ابن باز(9\693)

  Sheek abdul'aziiz ibnu baaz Rabbi rahmata isaa haagodhuu akki jedhe''bekka akkanaa tanatti salaamtaa deebisuun fardii walirraa gutani.inni hedduu ummataatii waan salaammatuuf gariin isaanii deebisnaan nigaya.ammoo haatahuu irra caalaan hundi nama dhagayee deebisuun barbaachisaadha.ragaan kan waliigalaa waan taheef.'' Majmuu'a fataawii ibnubaaz693\9.

  tarree: