Naamusa karaa deemsaa

ibsa gabaabaa.

Barruun kun naamusa karaa deemsaaf barbaachisu qajeellotti nama barsiisa.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.