Naamusoota islaamaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti namusootaa salaamtaa, teessumaa, nyaataafii dhugaatii, hirriibaa, kadhaa Rabbii fii karaa deemsaa bal’inaan dhihaatee jira.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.