Riyaadu ssaalihiin (kitaaba guutuu)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun kitaaba riyaadussaalihiin kan gorsaa fi barnoota hunda uf keessaa qabu guutuu qabdi, kan boqannaa 151 uf keessaa qabdi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.