Hiikkaa Qur’aana kabajamaa (guutuu)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun Tafsiira Qur’aanaa guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha.qoodq 325 qabdi..

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: