ibsa gabaabaa.

Kitaabni tajriidaa kun kan sahiiha bukhaarii irraa gabaabsame barnoota islaamaa hunda hadisoowwaniin nama barsiisa waan taheef akka faaydaan isaa guddaadha.hadiisa 2230 ufkeessaa qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.