Garee jallatte irraa wal baqachiisuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa (Ahlussunnati wal jamaa’ah) namaaf addeeysiti,garee jallattee tan akka ahbaashiifii jahmiyyaa ni saaxilti,irraa nama baqachiisti

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: