garee jallatterraat deebii kennuu kutaa 1ffaa

garee jallatterraat deebii kennuu kutaa 1ffaa

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni jallinaafii rakkoo garee jalloo ahbaash jedhamtuuti ibsa, irratti deebisaa kenna.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: